Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dominance a submisivita

Dominance a submisivita jsou dva z hlavních aspektů BDSM. Avšak jsou i nedílnou součástí soukromého života. Jedná se o vzájemně se doplňující dualitu.

Jednoduše jedinec dominantní si hledá submisivní protějšek a naopak.

Dominantní jedinec je ten, který řídí a rozhoduje o dění ať už v sexu, či soukromem životě. Toto je však psáno z hlediska sexuálního.

Submisivní se naopak nechává vést dominantovými pokyny a rozkazy.

Submisivní jedinec ale může mít svá tabu. Hranice, které by dominant neměl překračovat. Musí je respektovat a vzbuzovat v submisivním jedinci důvěru, porozumění a bezpečí. Za to se mu submisivní protějšek odevzdává a nechává ho se sebou manipulovat.

Dominantní jedinec by měl o submisivního pečovat, vychovávat jej a dávat mu lásku.

Typické jsou tělesné tresty (naplácat na holý zadek) nebo tresty úkonové (orální či jiné uspokojení). Avšak ani tresty by neměly překračovat hranice submisivního.

ROZDĚLENÍ TYPŮ

+ + Dominantně dominantní

+ - Dominantně submisivní

- + Submisivně dominantní

- - Submisivně submisivní

 

+ + Dominantně dominantní

Dominantně dominantní (dále jen DD) člověk si nenechá poroučet. Naopak, je to ten, který rozkazy vydává a vykonává úkony (např. tresty). Dominantně dominantní rozhoduje o dění daného aktu, v souladu s tužbami a tabu svého submisivního partnera (partnerky).

+ - Dominantně submisivní

Dominantně submisivní (dále jen DS) člověk dává sice rozkazy, ale úkony dělá submisivně dominantní (SD) jedinec. Například DS poroučí SD jedinci aby ho svázal a nařezal mu na holý zadek a SD to vyplní. 

- + Submisivně dominantní

Jak bylo řečeno u DS, SD má sice volnost (není mu odepírán pohyb ani žádné jiné omezování), ale musí poslouchat příkazy DS. Akt tedy nevede, jen koná úkony.

- - Submisivně submisivní

Submisivně submisivní (dále jen SS), je jedinec v pokoře vůči svému dominantu. Rád poslouchá rozkazy DD a rád je vyplňuje. Je dominantovi oddaný - čehož by si dominant měl hodně vážit.