Jdi na obsah Jdi na menu
 


H Boj

10. 11. 2015

Článek sedmý, boj


Spravedliví se učí boji. Dělají to, protože ví, co přijde po smrti. Boj a další boj. Ale nejen proto.
Myšlenky kodexu jsou proti myšlenkám davů, zamořeným chaosem. Spravedliví se dostávají do nezáviděníhodné pozice někoho, kdo stojí takřka proti všem. Aniž by někomu své postoje a názory vnucovali, jsou napadáni a pronásledováni, a to již po celá staletí. A proto a jen proto se spravedliví
učí umění boje.
První zásadní věcí je, že spravedlivý umění boje nikdy nepoužívá bezúčelné. Nenapadá bez důvodu a hlavním, primárním důvodem studia boje je schopnost obrany a sekundárně potírání těch, kteří se hrubě protiví řádu a jsou potenciálně nebezpeční. Skutečně útočit budeme až po smrti. Na našem světě pro to není objektivní důvod.
Bojem je míněno velice široké umění užití násilí. Boj lze rozdělit na fyzický a psychický, na dálku či kontaktní, zákeřný či boj tváří v tvář. Probereme si je.
Psychický boj je například diskuze, manipulace. Asertivita je psychickou obranou. Jde o to, že našeho protivníka zaženeme argumenty. Jen slabí a hloupí používají proti psychickému souboji boj fyzický.
Dokazují tím pouze vlastní omezenost, neboť nebyli schopni v psychickém souboji obstát. Takové není třeba nijak šetřit, neboť bojovník bez čisté mysli stejně nikdy nebude dobrým bojovníkem.
Boj fyzický se pak dále dělí, jak bylo naznačeno výše. Bojem na dálku lze považovat střelbu ze zbraní, ať již na chemické či mechanické bázi, vrhání zbraní, výroba a používání výbušnin či jiných projektilů, stejně tak používání pastí a jedů. Toto umění je zároveň zákeřné, neboť utočíte, aniž byste
dali možnost protivníkovi, aby sám zaútočil. Je to špatně? Nikoli. Účelem je v první řadě zvítězit.
Prostředky jsou irelevantní. Souboj kontaktní lze dělit na tváří v tvář a zákeřný, který používá praktiky plížení, překvapení, maskování a další techniky, které dostávají všechny výhody na vaši stranu a umožní vám, abyste v boji obstáli. Nicméně zde musíme dodat, že i v boji tváří v tvář existuje celá řada zákeřností, které vám pomohou vyhrát. Nicméně o konkrétních technikách zde nechci mluvit.
Není toho zapotřebí. 
Ještě je třeba se zmínit o třech typech boje. Jde o typ silový, technický a zákeřný. Svého soupeře můžete udolat prostě tím, že vaše tělo je silné, odolné, rychlé a pružné. Jste silnější a rychlejší a možná zvítězíte. Nicméně technická zdatnost vám dává větší moc, protože tam, kde jiný musí dát sílu, vám stačí velmi přesně zasáhnout jediný bod, aby se váš nepřítel skácel v bolestech. A konečně zákeřný bojovník nemusí být ani silný, ani technicky zdatný, neboť pomoci triků oba tyto své protivníky odpraví tak, že nebudou mít možnost ani svou sílu, ani techniku použít.
Opakem technického souboje je souboj instinktivní. Nicméně ten není moc rozšířený. Lidé si zvykli nepoužívat instinkt, protože i když se náš svět stává ze dne na den nebezpečnějším, lidé jsou paradoxně více a více ukonejšení svým okolím a přestali se o vlastní přežití starat. Dali tím s bohem jednomu z nejůčinějších typů boje. Instinktivní boj byl totiž původně bojem o holý život. Lidské tělo je neuvěřitelný nástroj a umíte-li ho použít, nepotřebujete jinou zbraň. Pravda, instinktivní boj má několik nevýhod. Za prvé, souboj si nezapamatujete. Za druhé, váš soupeř ho s vysokou pravděpodobností nepřežije, a pokud ano, je obvykle těžce raněný nebo zmrzačený. Za třetí, můžete snadno poškodit vlastní tělo. Proč? Instinktivní boj je reakce mozku na nebezpečí. Tepny vám zalije adrenalin, srdce a plíce zrychlí, váš mozek se přestane soustředit na cokoli, kromě boje. Zrychlený metabolismus vám dodá energii, přestane vás zajímat bolest, strach a zůstane jen zuřivost. Zvýší se srážlivost krve, mnohonásobně se zrychlí a posílí vnímání. V takovém stavu je pak poměrně jedno, kdo proti vám stojí. Vyhraje pouze, pokud je skutečně velice zdatný bojovník, nebo má zbraň. Tím, že
on cítí strach a bolest, zatímco vy se na něj z řevem vrhnete s úmyslem zabít ho jasně vepsaným v očích, mu seberete jistotu a pokud se mu nepovede utéct, ve stavu, v jakém jste ho jednoduše a doslova roztrháte na kusy.
Jak se dívat na bojovníka? To, jak je bojovník schopný, je dáno jakýmsi součinem tří základních aspektů. Každý sám o sobě, je-li vybičován do maxima, dělá bojovníka silným, ale pouze jejich kombinací je bojovník neporazitelný. Aspekty jsou síla těla bojovníka, síla ducha bojovníka a
technická vyspělost. Silné tělo neobstojí proti chytrému protivníkovi, který navíc zná techniku boje.
Ideální je pak samozřejmě získat vysokou úroveň ve všech třech aspektech, neboť pak nás nikdo neporazí, není-li ovšem chytřejší.