Jdi na obsah Jdi na menu
 


A Body Kodexu

10. 11. 2015

Body kodexu:
1. Tolerance
2. Poctivost
3. Hrdost
4. Kontrola
5. Respekt
6. Dobrota
7. Síla těla i ducha
8. Prožívání


Toto jsou body, jenž ve stručnosti objasňují, jaký jedinec by měl skutečně být. Nyní je jednotlivě mírně rozvedeme, než přejdeme k jednotlivým částem hlavního textu Kodexu základní morálky.

1. Tolerance


1.1 Neodsoudíš nikoho nikdy pro jeho chování, jednání, projev, postavení, rasu, myšlení, vzhled, původ, činy nebo vazby, nejsou-li v rozporu s kodexem.
1.2 Nepohrdneš životem kohokoli nebo čehokoli, lidí i zvířat, neb život každého spravedlivého má stejnou cenu.
1.3 Tvé jednání nesmí jít proti jednání nebo myšlení jiných, jednej vždy obezřetně, abys nikoho nepoškodil a nemusel nikdy své jednání vzít zpět. Nikdy nikoho nepoškodíš na duchu, těle, majetku či pověsti.


2. Poctivost


2.1 Jednej hrdě, poctivě na rovinu s každým spravedlivým, odsuď přetvářku a lži užívej střídmě, pro dobrou věc.
2.2 Veď poctivé obchody a sázky s poctivými
2.3 Neklam slovy ani tělem poctivé, abys nekale dosáhl svého.


3. Hrdost


3.1 Tvá osoba je nejdůležitější
3.2 Nikdy se pro nic neponižuj, jiné před sebou neponižuj, neb duše spravedlivých jsou si rovny
3.3 Pod vahou spravedlivých argumentů ustup ze svého názoru či postoje, nikdy jindy však ne


4. Kontrola


4.1 Nenech se ovlivnit emocemi, vždy jednej s čistou myslí
4.2 Nenech se nikým a ničím ovládat, vždy jednej, jak káže tvá vůle
4.3 Nechtěj ovládat jiné spravedlivé, nepodřizuj násilně své vůli, není-li toho třeba.


5. Respekt


5.1 Ač jsou si lidé rovni, kdo dosáhl úspěchu spravedlivou cestou, kdo ví více, kdo tě může učit v dobré vůli, kdo je silnější, aniž by síly zneužil, toho uznej
5.2 Příroda je matkou všeho, jak vyplývá z dalšího bodu, nikdy proti ní nesmíš činit nic zlého.
5.3 Uznávej své rodiče, jsi-li pro ně světlem, neb pak neučiní nic, co by bylo na tobě špatné.


6. Dobrota


6.1 Neváhej pomoci příteli, je-li jeho prosba prosta zlé mysli
6.2 Kdo je laskavý, k tomu se obracej s laskavostí
6.3 Nepáchej zlo bez účelu a nikdy vůči spravedlivým, trestej, ale nemsti se, odpouštěj, když viník cítí lítost, popřej sluchu omluvě. Můžeš-li, poraď i pomoz spravedlivému.


7. Síla těla a mysli


7.1 Cvič své tělo, zdokonaluj svou mysl, nezavrhni žádnou námahu, přijmi každou vědomost, která tě posílí
7.2 Jen ten, kdo umí budovat, smí ničit. Proto uměj budovat a nič s rozmyslem
7.3 Neváhej učit jiné spravedlivé, co sám dobře znáš, na nevděčníky věděním nikdy neplýtvej. Temnou mysl potírej.


8. Prožívání


8.1 Každý den je krásný, prožij jej naplno. Dní nám nebylo vyměřeno příliš mnoho, proto jednej, jako by každý byl tím posledním. I dny smutné jsou dny tvého života. To nezapomeň.
8.2 Každý dobrý vjem a dobrá myšlenka tě učiní bohatším. Nebraň se jim.
8.2 Pamatuj, že kdo neprožívá, nežije. Proto prožívej a žij a toto uč i další spravedlivé