Jdi na obsah Jdi na menu
 


C Hlava první; Zákony tolerance

10. 11. 2015

Hlava první, zákony tolerance


1.1 Neodsoudíš nikoho nikdy pro jeho chování, jednání, projev, postavení, rasu, myšlení, vzhled, původ, činy nebo vazby, nejsou-li v rozporu s kodexem.

Tímto je míněno, že každý, kdo byl narozen a skutečně patří mezi upřímné, nebude proti tobě ničeho konat, je-li to špatné. A tím pádem ty nemáš důvod konat špatně vůči němu. Bezdůvodné násilí je vždy, za každých okolností špatné. Zlo nesmí být pácháno bezúčelné, jak konečně kodex praví v bodě 6.3. Bezúčelné zlo je právě to, k čemu jsou lidé předurčeni. Ale je třeba si uvědomit, že kodex není a nebyl psán pro lidi. Byl psán pro spravedlivé, pro lidi chápavé, silné a chápající. Proto je třeba se vyvarovat toho, že odsoudíte kohokoli, je-li spravedlivý, jen pro barvu kůže, vyznání či třeba původ.
Spravedliví jsou si rovni!


1.2 Nepohrdneš životem kohokoli nebo čehokoli, lidí i zvířat, neb život každého spravedlivého má stejnou cenu.

Život spravedlivého sice nemá stejnou cenu, jako život člověka, ale každý spravedlivý člověk má stejnou váhu. A nikdy nezapomeň, i zvíře je spravedlivé, neboť, ač tak nečiní z vlastní vůle, dodržuje přesně kodex ve všech bodech, které je schopno dodržet. Proto nevztáhneš ruku na zvíře, nemá-li ti sloužit coby potrava, nebo nejednáš-li v zájmu ochrany vlastního života. Přírodní zákon je kodexu nadřazen!


1.3 Tvé jednání nesmí jít proti jednání nebo myšlení jiných, jednej vždy obezřetně, abys nikoho nepoškodil a nemusel nikdy své jednání vzít zpět.

Nikdy nikoho nepoškodíš na duchu, těle, majetku či pověsti.
Bude neustále omíláno, že spravedliví jsou si rovni. Je zajisté možné poškodit jakýmkoli způsobem člověka, společnost. Ale nikdy nesmí jít spravedlivý proti spravedlivému. Je třeba si uvědomit, že rozvrat vždy začal u neshod jedinců. Ale spravedliví nejsou lidé. Nemají v duši ani zlo, ani sebezničení. Proto byl sepsán kodex, definování spravedliví, aby navždy pospolu zůstali a časem vyvedli svět z područí chyby zvané člověk.