Jdi na obsah Jdi na menu
 


G Hlava pátá; Zákony respektu

10. 11. 2015

Hlava pátá, zákony respektu


5.1 Ač jsou si lidé rovni, kdo dosáhl úspěchu spravedlivou cestou, kdo ví více, kdo tě může učit v dobré vůli, kdo je silnější, aniž by síly zneužil, toho uznej

Žijeme ve světě, kde můžeme dosáhnout úspěchů i neúspěchů. Ve světě, kde můžeme získat, i ztratit.
Tak to funguje a nejen v životě. Proto kdo dosáhl úspěchu, uznej ho. Kdo ví více než ty, nech ho, ať tě poučí. Nezáviď spravedlivému, tím méně člověku. Člověku nemáš nikdy co závidět, neb ať je jakkoli bohatý a mocný, vždy je jen jeden ze stáda. Spravedliví vždy učili spravedlivé, protože jen ty má cenu
učit. Spravedliví vždy naslouchali spravedlivým, protože je mají co naučit. Toto je pouto respektu!


5.2 Příroda je matkou všeho, jak vyplývá z dalšího bodu, nikdy proti ní nesmíš činit nic zlého.


My všichni, naši předci, celý svět vzešel z lůna přírody. Síly, která má na svědomí stvoření všeho.
Příroda nikdy neudělala chybu. A svou jedinou se svědomitě snaží odčinit. Ani kvůli lidem přírodu nezatracuj, ale miluj jako svou matku, družku, pomocnici. Neboť skutečně kdo umí rozmlouvat s přírodou, nikdy se neztratí. Tam, kde člověk zemře, spravedlivý přežije, neboť v úctě k přírodě dovede
síly, kterými vládne, zkrotit tak, aby mu byly ku pomoci. Nenásilně, s respektem a opatrností. Jen lidé se dopouštějí na přírodě brutalit, protože dávno zapomněli, odkud vzešli.


5.3 Uznávej své rodiče, jsi-li pro ně světlem, neb pak neučiní nic, co by bylo na tobě špatné.

Nezáleží na tom, zda tví rodiče jsou, nebo nejsou spravedliví. Byli to oni, kdo tě uvrhl na svět. Vlastně naši rodičové nám umožnili být spravedlivými. Nevypovídá toto snad něco o našem světě? Jak je paradoxní ve svém základu, zrození. Nicméně, jsou-li tví rodiče k tobě laskaví, pokud dají tvé cestě světlo, jsou-li pro tebe oporou, uctívej je, neboť jejich společná vůle je nyní tvou vůli. Však pokud haní tvou cestu spravedlivého, odkloň se od nich, vyhledej bratrů a sester a přijmi přírodu za svou novou matku.