Jdi na obsah Jdi na menu
 


I Hlava sedmá; Zákony síly ducha i těla

10. 11. 2015

Hlava sedmá, zákony síly ducha i těla


7.1 Cvič své tělo, zdokonaluj svou mysl, nezavrhni žádnou námahu, přijmi každou vědomost, která tě posílí.

Tvé tělo je prostředníkem tvé duše v našem světě. Duše sama o sobě ve světě žít nedokáže, proto nám bylo uděleno tělo. Je třeba mít na paměti, že naše tělo bude vždy jen tak silné, jak silným ho učiníme. Rovněž víme, že se rodí i těla slabá a nefunkční. Aniž by měl spravedlivý v srdci zášť, vůči takovým lidem, protože kodex je podřízen přírodním zákonům, spravedlivý chápe, že slabí, kteří by pouze vysávali společnost, nemají právo žít. Nicméně je nutné si uvědomit, že kde není síla těla, může být síla ducha. Zavrhnout existenci jen pro špatnou tělesnou konstituci je špatné! Nicméně pokud tvé tělo je zdravé, cvič jej kdykoli to bude možné. Je dokázáno, že čím silnější je tělo, tím silnější je duše v něm. Nauč se vypořádat s bolestí, nauč se ošetřit své tělo, je-li poškozené, zdravit sebe i své bližní, což přímo souvisí se zákony šesté hlavy. Rovněž rozvíjej svou mysl, protože jakkoli silné tělo bez silného ducha není a nebude ničím, než jen něčí loutkou!


7.2 Jen ten, kdo umí budovat, smí ničit. Proto uměj budovat a nič s rozmyslem.

Konstrukce a destrukce, začátek a konec existence. Jak již bylo řečeno několikráte, kdo neovládá oba póly libovolné činnosti či myšlenky, nemá právo užívat ani pól, který dobře zná. Proto se vyvaruj toho, abys ničil, pokud nedokážeš tvořit. Nicméně naopak pokud umíš tvořit a neumíš ničit, uč se i
destrukci, protože jak bylo řečeno, obé patří k dráze existence čehokoli. Chceš li ovládat život, musíš ovládnout čin stvoření i zničení, abys byl nad životem skutečným bohem! Ovšem nikdy nenič ani netvoř samoúčelně, neboť co nemá účel, nemá ani důvod k existenci. Jest prokázáno, že vše obsahuje
esenci existence, která vyprchá, pokud daný objekt již nemá svůj účel. Platí to tak o předmětech, zvířatech, lidech, událostech.


7.3 Neváhej učit jiné spravedlivé, co sám dobře znáš, na nevděčníky věděním nikdy neplýtvej. Temnou mysl potírej.

Jak bylo řečeno v bodě 7.7, jen silná duše má své využití. Náš život směřuje nikoli k zániku duše, ale pouze těla. Kdo má silnou duši, bude po smrti silným. Malomyslní po smrti zaniknou v proudu, který je semele s krutostí vlastní chaosu. Abys své sestry a bratry před destrukcí ochránil, uč je, učiň jejich duši silnou. Pokud tvá vlastní duše silná není, nech se učit, což přímo souvisí s Hlavou pátou, zákony respektu. Nicméně neuč lidi, neb oni nejsou schopni porozumět osvíceným slovům. Jejich duše jsou odsouzeny, aby po smrti propadly chaosu. Nelituj jich, neb jednou budou tvými nepřáteli. Leckdy jsou jimi již na našem světě. A jsi-li spravedlivý, máš za povinnost temnou mysl potírat, dokud ještě není silnou. Neboť i nespravedliví mohou mít silnou duši, ovšem zmítanou chaosem. Spravedliví slouží řádu, a proto jim jejich duše zůstane zachována. Duše, ač silné, sloužící chaosu musí být zničeny,
dokud nejsou chaosem pohlceny, neboť pak se stávají děsivými nepřáteli.