Jdi na obsah Jdi na menu
 


J Hlava osmá; Zákony prožívání

10. 11. 2015

Hlava osmá, zákony prožívání


8.1 Každý den je krásný, prožij jej naplno. Dní nám nebylo vyměřeno příliš mnoho, proto jednej, jako by každý byl tím posledním. I dny smutné jsou dny tvého života. To nezapomeň.

Tvá existence je odměnou. Silná duše dovede život žít tak, aby nemusela nad svými skutky truchlit.
Silná duše dovede žít život tak, aby se nemusela ponížit. Silná duše nepodlehne chaosu. Tvůj život je velice omezená řádka dní. Po smrti tě žádný odpočinek nečeká, proto užívej života, jako by šlo o udělený ráj. Spravedliví, kteří projdou zkouškou života, budou odměněni. Již za života bojuj za řád, užij si každé ráno, zažeň chmury, aby si mohl vychutnat i slunce západu, najdi v životě smysl a své místo, žij tak, abys jednou, až tvé tělo nebude schopno sloužit, mohl si sám říci: "žil jsem dobře".


8.2 Každý dobrý vjem a dobrá myšlenka tě učiní bohatším. Nebraň se jim.

Jak již bylo řečeno, je třeba svou duši stále učit a tím posilovat. A život je nejlepším učitelem, neb v životě se již stalo vše. Každý vjem, ať již je ti milý či nemilý, ať již jde o obrázek dobroty nebo do nebe volající krutost, nebraň se jim, nebuď znechucen násilím. Chápej podstatu lidské duše, jen pak tě
žádné násilí nepřekvapí. Ovšem i lidé mohou býti dobrými. Mezi takovými pak lze hledat spravedlivé, ale pozor. Nikdy, za žádnou cenu, nesmí být vědění řádu předáno nevhodnému. Kdo zná lidskou duši, již v počátku své existence ovládanou chaosem, chápe, že nesmí nikdy být poučeny o Řádu, neb takové vědění by pak mohli použít proti tobě.


8.2 Pamatuj, že kdo neprožívá, nežije. Proto prožívej a žij a toto uč i další spravedlivé.

Jen ten, kdo prožívá, vnímá a pamatuje si, jen ten žije. Lidé, kteří pouze coby automaty bez mysli plní svou "povinnost" vůči světu, to nejsou bytosti, ale jen živé stroje, loutky. Takovými nelze než opovrhovat, neboť kdo činí, aniž by chápal, co a proč činí, je jen psem v něčích službách a jeho život je zbytečný. Na takové netřeba se v ničem ohlížet, tito jsou ještě níž, než sami lidé. Proto buď spravedlivý, vnímej, pamatuj si. Předávej spravedlivým, cti zákony, které ti byly dány, cti své Bratry a Sestry spravedlivé, cti sebe a cti Řád!
Toliko k zákonům Kodexu základní morálky. Zákony i pokyny pro užívání kodexu byly pečlivě sepsány, aby nic nechybělo. Bylo ti sděleno vše, abys mohl být spravedlivým. Pamatuj, bratře/sestro, spravedliví se rodí z lidí, neboť na zemi se rodí pouze lidé. Lidé jsou jako housenky, které  jen přežívají, aby se staly něčí potravou, vychrlily za smrti své vlastní podstaty můru, nebo motýla. Pokud jsi byl člověk, kterým jsi byl, žil, aby vrhl motýla, jediného ho nezatracuj, protože on ti dal život. Na můry si dávej pozor, neb jak bylo již řečeno, zlá mysl musí být potírána.
Byl jsi stvořen, coby bojovník. Svůj úděl přeber na svá bedra v nejplnější míře, abys došel osvícení.